Autoga saab sõita ohutult

Hellat Rumvolt

Väga heas seisus NAGU UUS raamat

5,05 

Sellesse raamatukesse on püütud koondada paljude heade sõidukijuhtide ning mitme maa liiklusasjatundjate kogemusi ja soovitusi. See on mõeldud liikluseeskirja, sõidupraktika ja ohutu sõidu võtete lühikonspektina, mis sisaldab kõige hädavajalikumad juhised korrektseks, viisakaks ja ohutuks liiklemiseks.
Siin on ka kõige värskem teave Eesti uuest liikluseeskirjast ja teistest teeliiklusega seotud normatiivdokumentidest. Need peaksid huvi pakkuma kõigile – sõidukijuhtimist õppijatest kuni vilunud roolikeerajateni.

Shopping Cart