Avaliku ja erasektori partnerlus

Piret Blankin, Erki Kergandberg ja Margo Lemetti

Väga heas seisus UUS raamat

7,00 

Tallinna koolide renoveerimine ja parkimisteenuse osutamine on vaid kaks palju tähelepanu pälvinud näidet avaliku ja erasektori partnerlusest, kus avalike ülesannete täitmiseks on kaasatud erafirmad.
Euroopa Liidus on sellist partnerlust kasutatud juba aastakümneid, sedalaadi koostöö riigi ja/või kohaliku omavalitsuse kohustuste kiiremaks ja tulemuslikumaks täitmiseks on levinud eriti transpordi, ehituse, renoveerimise, hariduse ja rahva tervishoiu alal.
Erasektori kaasamine ei tähenda ainult finantsabi, vaid ka erasektori teadmiste ja kogemuste kasutamist avalikes huvides, nendivad raamatu Avaliku ja erasektori partnerlus autorid, Advokaadibüroo Aivar Pilv vandeadvokaadid Erki Kergandberg, Piret Blankin ja Margo Lemetti.
Nagu partnerluse puhul ikka, on huvi mõlemapoolne: kui avalik sektor tagab oma kohustuste kiirema ja professionaalsema täitmise, siis erasektor on huvitatud oma teadmiste rakendamisest ning pikaajalisest koostööst, mis tagab kindla ja pideva sissetuleku.
See esimene selleteemaline eestikeelne raamat annab põhjaliku ülevaate, kuidas on avaliku ja erasektori partnerlus õiguslikult reguleeritud ning millised on senised koostöökogemused Euroopa Liidus ning ka Eestis.
Raamatus kirjeldatakse ja selgitatakse kehtivat ja olulist õiguslikku raamistikku avaliku ja erasektori partnerluse projektide ellu viimiseks: Euroopa Liidu vastavad õigusaktid, juhised ja praktika ning Eesti õiguslik normistik – riigihangete seadus, halduskoostöö seadus, haldusmenetluse seadus, võlaõigusseadus jt. Samuti tuuakse konkreetseid näiteid avaliku ja erasektori partnerlusest Euroopa Liidus ja Eestis.
Autorid lisavad, et avaliku ja erasektori partnerluse korraldamiseks ei piisa üksnes õigusliku normistiku tundmisest – samaväärselt oluline on vastavasisuline majandusanalüüs, planeerimine, suhtlus partnerite vahel. Otsustav roll avaliku ja erasektori partnerluse korraldamisel on samuti finants- ja pangandussektoril, mis võib vastavas projektis osaleda ka iseseisva erapartnerina.

Shopping Cart