Eeskuju

Siegfried Lenz

Heas seisus kasutatud raamat

2,56 

Saksa Liitvabariigi prosaisti Siegfried Lenzi (sünd. 1926) romaanis käsitletakse tänapäeva inimese eetikaga seotud küsimusi.
Teose süžee keskendub noorsoo ideaaliotsingutele, nende autoriteetidele, puudutades samas sügavamaid filosoofilisi probleeme.

Shopping Cart