Eesti murded ja kirjakeel

Arnold Kask

Heas seisus kasutatud raamat

3,99 

Käesoleva monograafia esimeses osas antakse ülevaade eesti murdeuurimise ajaloost, teises osas eesti kirjakeele murdelise tausta kujunemisest, kolmandas käsitletakse üksikprobleeme eesti kirjakeele ja murrete morfoloogiast ja süntaksist.
Teos on mõeldud laiale keeleteadlaste ja -huviliste ringile.

Shopping Cart