Eesti-vene sõnaraamat (1974)

Johan Tamm

Väga heas seisus kasutatud raamat

3,99 

Sõnaraamatut on võrreldes 1955. aastal ilmunud trükiga parandatud ja täiendatud vahepeal poliitika, majanduse, tehnika ja muudel aladel üldisse keelepruuki tulnud sõnavaraga. Süsteem ja sõnavara esitamisviis on jäänud endiseks. Lisas on toodud eelmises trükis puudunud juhised eesti pärisnimede kirjutamise kohta vene keeles.

Shopping Cart