Esperanto

Magomet Issajev

Heas seisus kasutatud raamat

2,88 

Populaarse rahvusvahelise tehiskeele esperanto 100. sünnipäevaks ilmunud raamatus jutustatakse sellest, mis on esperanto ja kuidas ta sündis, kunstlike keelte loomise ajaloost ning esperantoliikumise võidukäigust maailmas. Teost täiendavad tekstinäited, esperantoliikumise dokumendid, valik suurmeeste ütlusi esperanto kohta ja unikaalne valikbiograafia Eestis ja mujal maailmas ilmunud esperantokirjandusest.
See ei ole esperanto keele õpik, kuid siin leiduv esperanto grammatika konspekt ja esperanto-eesti lühisõnastik teevad sellest vajaliku käsiraamatu igale esperantohuvilisele.

Shopping Cart