Euroopa tähtsündmuste kalender

Väga heas seisus UUS raamat

5,43 

«Euroopa tähtsündmuste kalender» on teatmeteos, milles sündmused on esitatud kalendrikuude ja -päevade kaupa. Igasse kalendripäeva on koondatud hulk mingil moel olulisi sündmusi möödunud sajandi Euroopa, sh Eesti ajaloost.
Kalender on koostatud nii, et esindatud oleksid kõik Euroopa riigid, kuid ainult kõige tähtsamate sündmuste kaudu. Eesti ajaloosündmuste valikul on püütud jälgida, et need oleksid olulised nii rahvuslikus kui ka Euroopa ajaloo kontekstis. Olgugi et Ameerika Ühendriigid asuvad teisel mandril ning distants Euroopa asjade suhtes enne II maailmasõda oli piisavalt suur, on poliitilised ja kultuurilised arengud Euroopas ning USA-s omavahel tihedalt läbi põimunud. Seetõttu leiate kalendrist hulgaliselt huvitavaid fakte ja sündmusi ka USA 20. sajandi ajaloost.
«Euroopa tähtsündmuste kalender» on mõeldud infoallikaks kõige laiemale lugejaskonnale. Loodetavasti pakub see meeldivat vaimset ajaviidet igale kultuuri- ja ajaloohuvilisele, kes soovib mõtiskleda minevikusündmuste kulgemise üle ja vaadata ajas tagasi, et tajuda toimunu olulisust või ebaolulisust.

Shopping Cart