Koorijuhi käsiraamat

Tuudur Vettik

Väga heas seisus kasutatud raamat

3,89 

Käesolevas raamatus jagab eesti tunnustatud koorijuht Tuudur Vettik kõiki neid kogemusi, mida ta on omandanud pikaajalises töös koorijuhina, muusikaõpetajana ja kooride üldjuhina paljudel laulupidudel ja -päevadel.

Sisukord:

I peatükk
– Koorilaul kui kunstiline tegur
– Mis on koorilaul?
– Lühike ajalooline ülevaade muusikastiilidest koorilaulu literatuuris

II peatükk
– Kooritüübid
– Koori normaalkoosseis
– Lauljate vastuvõtmisest koori
– Koorilaulja muusikaline haridus

III peatükk
– Dirigeerimine
– Dirigent

IV peatükk
– Laulukoori harjutus
– «Partituur olgu peas, mitte aga pea partituuris!»
– Koori ülesseadmisest esinemistel, akustilistest esinemisoludest ja laululavadest
– Koori esinemisest ja hääleandmisest

V peatükk
– Koorilaulu kunstipärasest tõlgitsemisest
– Laulu toonist vajumine

VI peatükk
– Diktsioon laulus
– Kokkuvõte

VII peatükk
– Laulukoori organisatsioon
– Laulukoori töökavast ja repertuaarist
– Kontserdikava koostamisest
– Laul koori koosviibimisel
– Eesti koorilaulu arengutee
Coda
Väike muusika oskussõnastik

Shopping Cart