Laidoneri Muuseumi aastaraamat 2005 (5)

Väga heas korras kasutatud raamat

4,75 

Eesti ainuke sõjaajaloole keskendunud perioodiline trükis.

Aastaraamatust leiame sõjaajaloolase Toe Nõmme uurimuse, mis käsitleb vintpüsside kasutamist Eesti Kaitseväes 1918 – 1940. Marek Nisuma vaatleb piirikaitserügementide võitlust Eesti kaitsel Teise maailmasõja päevil, 1944. aastal. Mairi Laanetu kirjutab ratsarügemendi väljaõppest 1930. aastatel. Roland Tõnisson keskendub oma artiklis seni mahavaikitud Stalini NSVL-i ja Saksamaa vahelisele sõjalisele koostööle 1920 – 1930. aastatel. Leho Lõhmuse artikkel veenab meid, et paljukõneldud tsiviil-militaarkoostöö on tegelikult hästiunustatud vana, kui näiteks Nõmme garnisoni Teise maailmasõja eelset ajalugu vaadata. Irene Lääne artikkel aitab täpsustada kindral Gustav Jonsoni saatust pärast Eesti okupeerimist. Toomas Hiio käsitleb saksa arhiivimaterjalide põhjal sõjalise okupatsiooni korraldust tsiviilokupatsiooni alla sunnitud Eestis 1941-1944, põigates ühtlasi ka rahvusvahelise sõjaõiguse valdkonda. Kristjan Lutsu artikkel toob esile vähetuntud fakte Teise maailmasõja lõpu ja külma sõja alguse vahele jäävast perioodist, kus eesti sõduritele langes osaks teenistus Nürnbergi protsessi tagavas valvekompaniis.

Shopping Cart