Majanduse algkursus

Uku Alakivi, Andres Arrak, Raul Eamets, Arvo Kuddo, Arvo Lamp, Jaak Leimann, Jüri Sepp, Jaan Tamm, Viktor Trasberg, Maaja Vadi, Urmas Varblane ja Avo

Heas seisus kasutatud raamat

6,00 

Sisu:
Sissejuhatus majandusse
Eesti rahvastik
Tulude jaotus ühiskonnas: võrdsus ja vaesus
Tööturg, palk ja tööpuudus
Nõudmise ja pakkumise olemus
Tarbija käitumine
Majanduspsühholoogia
Pere majandus
Ettevõtte kulud ja tulud
Ettevõtte finantseerimine ja organisatsioonilised vormid
Turundus
Konkurents
Tootmine ja looduskeskkond
Turu puudulikkus ja valitsuse osa majanduses
Raha ja pangandus
Makroraamatupidamine. Sisemine kogutoodang
Väärtpaberid ja väärtpaberiturud
Majanduse tasakaalustatud areng
Eesti majanduse ajalugu
Kuhu läheb Eesti majandus
Turvalisus majanduses
Rahvusvaheline majandus

Shopping Cart