Maksumenetlus

Erki Kergandberg, Margus Lentsius ja Aivar Pilv

Väga heas seisus kasutatud raamat

5,00 

Maksumenetlust võib näitlikult võrrelda mänguga, milles arvestatakse üksnes neid punkte, mis on osalise poolt kogutud varasemalt kokkulepitud mängureegleid järgides, tõdevad advokaadid, kes oma igapäevatöös puutuvad kokku inimestega, kes pole vaevunud endale mängureegleid selgeks tegema ning vajavad maksumenetluses professionaalset õigusabi.
Raamat annab lugejale põhjaliku ülevaate maksumenetluse mõistetest, maksuhalduri kohustustest, maksusaladuse kaitsest, dokumentide kättetoimetamise reeglitest, maksualaste tõendite kogumise võimalustest, maksu määramisest, maksukohustuslase kontrollvormidest, maksuotsuse muutmisest ja kehtetuks tunnistamisest ning maksuvõla sundtäitmisest.
Samuti sisaldab raamat käsitlust maksukohustuslase võimalustest maksuotsuse vaidlustamiseks ning maksuõigusrikkumiste korral kohaldatavatest võimalikest karistustest.

Shopping Cart