Mormoni Raamat

Heas seisus kasutatud raamat

15,00 

Mormoni Raamat on Piibliga analoogne pühakirja köide. See on ülestähendus Jumala läbikäimisest muistsete Ameerika elanikega ja sisaldab igavese evangeeliumi täiust.
Raamat on kirjutatud paljude muistsete prohvetite poolt ettekuulutuse ja ilmutuse vaimu läbi. Nende poolt kuldplaatidele kirjutatud sõnad on tsiteeritud ja lühendatud Mormoni-nimelise prohvet-ajaloolase poolt. Ülestähendus annab aruande kahest suurest tsivilisatsioonist. Üks tuli Jeruusalemmast 600 a. e.Kr ja jagunes hiljem kaheks rahvaks, keda tuntakse nefilaste ja laamanlastena. Teine tuli palju varem, ajal, mil Issand segas keeled Paabeli torni juures. See grupp on tuntud jeredlastena. Tuhandete aastate pärast olid kõik hävinud, välja arvatud laamanlased ja nemad on ameerika indiaanlaste peamised esivanemad.

Shopping Cart