Psühholoogia ja töössesuhtumine

Toivo Kitvel

Väga heas seisus kasutatud raamat

2,88 

Raamat annab põgusa ülevaate töössesuhtumist seletavatest psühholoogiateooriatest ning vahendab uurimistulemusi tööjate küsitluste kohta Eesti NSV-s, kusjuures võrdluseks on toodud andmeid mujalt Nõukogude Liidust ja välismaalt. Töössesuhtumist on vaadeldud mitte üksnes seoses töötingimustega, vaid on analüüsitud ka töötaja lapsepõlve ja vaba aja mõju töössesuhtumisele.
Raamat on mõeldud laiale lugejaringile, kes tunneb huvi töössesuhtumise psühholoogiliste mõjurite vastu.

Shopping Cart