Saatse muuseum

Väga heas seisus kasutatud raamat

5,43 

Saatses asub üks vanemaid (rajatud 1974) ning ühtlasi esimene spetsiaalselt setu kultuuri tutvustamiseks ja säilitamiseks loodud muuseum Setumaal.
Raamatu sissejuhatavas artiklis iseloomustab etnoloog Mare Piho lühidalt Setumaa muuseume, rõhutab nende suurt vastutust mälu säilimise ja setu kultuuri tulevikuvõimaluste ees ning peab eriti oluliseks Setumaa muuseumide eripära ja selle säilitamise vajadust tulevikuski.
Saatse muuseumi käsitlevas osas leiab esiletõstmist selle muuseumi eriline koht setu meestekultuuri tutvustajana: meeste poolt asutatuna on sinna toodud või kogutud rohkesti just setu meeste endi valmistatud ning nende poolt kasutatud tööriistu, tarbeesemeid jm.
Raamatus käsitletakse samuti Saatse muuseumi tööpiirkonna varasemat ajalugu muinasajast tänapäevani (Arvis Kiristaja), Saatse muuseumi asutamislugu ja käekäiku rajamisest kaasajani (Renaldo ja Natalja Veeber) ning antakse ülevaade olulisematest seal säilitatavatest etnograafilistest ja kultuuriloolistest esemetest (Mare Piho).
Saatse muuseumile pühendatud raamatuga peetakse meeles muuseumi sünni juures olnud ja sellele aluse pannud inimesi, tänu kelle visadusele ja arukusele on meil praegu omanäoline setu kultuuri asutus.

Tavaformaadis ja pehmes köites 1. raamat sarjast Setumaa muuseumid.

Shopping Cart