Soome-eesti sõnaraamat. Suomalais-eestiläinen sanakirja.

Kalju Pihel ja Arno Pikamäe

Heas seisus kasutatud raamat

6,00 

Sõnaraamatus on umbes 50000 soome keele tüvisõna ja sagedamini kasutatavat liitsõna. Viimastest on valitud eelkõige need, mille tähendus pole mõistetav ainuüksi liitunud osiste põhjal. Esitatud on ka olulisimad fraseologismid ning väljendid, mis sisaldavad eesti keelest erineva rektsiooniga verbe.
Sõnaraamat on abiks kõigile, kes soome keelega tegelevad ja sellest huvitujad: tõlkijaile, kõrgkoolis, keeltekoolis ja -kursustel õppijaile ning iseõppijaile.

Shopping Cart