Tallinna Polütehniline Instituut 1936-1986

Väga heas seisus kasutatud raamat

6,07 

Käsitletakse tehnika- ja majandusspetsialistide koolitamise olukorda enne Tallinna Tehnikainstituudi avamist, tehnikakõrgkooli tegevust kodanlikus Eestis, nõukogulikuks kõrgkooliks kujunemise algust ja Tallinna Polütehnilise Instituudi hoogsat arengut sõjajärgsel ajal.
Antakse üksikasjalik ülevaade teaduskondade ja nende kateedrite arengust, samuti teadustöö korraldusest, teadustöö põhisuundadest, uurimislaborite tööst.
Illustreeritud fotode ja diagrammidega.

Shopping Cart