Tartu Ülikooli ajalugu 1632-1982

Heas seisus kasutatud raamat

9,00 

Raamatus on antud ajalooline lühiülevaade Tartu ülikooli tegevusest ja selle asutamisest kuni tänapäevani. Eriuurimistele tuginev süstemaatiline käsitlus on antud kuni 1945. aastani, edasi on piirdutud ülevaatega ülikooli tähtsamatest tegevusaladest ja struktuuriüksustest.
Eri peatükk kirjeldab 350. aastapäeva juubelipidustusi.
Rohkete mustvalgete illustratsioonidega.

Shopping Cart