Teie pere majapidamine

Ivar Raig

Heas seisus kasutatud raamat

2,24 

Elanike laialdasemale ja efektiivsemale kaasahaaramisele põllumajandussaaduste tootmisel, elamuehituses ja teeninduses osutatakse üha suuremat tähelepanu.
Ulatusliku majandus- ja sotsioloogilis-statistilise informatsiooni alusel käsitletakse raamatus kodumajapidamise, isikliku abimajapidamise, individuaalehituse ja -teeninduse ning kodutöönduse mitmeid aspekte ja probleeme. Antakse ülevaade peremajapidamiste osast elanikkonna tööjõu taastootmisel Eesti NSV-s, tema majandussfääride sidemetest ühiskondliku tootmisega, efektiivsusest ja reguleerimise teedest. Raamat sisaldab partei ja valitsuse dokumente, seadusandlikke akte ja juhendmaterjale nimetatud majandussfääride kohta.
Raamat on mõeldud kõigile, keda huvitab majandustegevus peremajapidamises.

Shopping Cart