Tromboosi käsiraamat

Heli Kaljusaar, Kai Sukles, Katrin Otter, Peeter Saadla, Andres Sell, Anu Hedman, Katrin Nõukas, Alice Lill, Anne Kirss

Väga heas seisus kasutatud raamat

7,00 

Käesolev MTÜ Tromboosiühingu poolt väljaantud raamat on esimene ees- tikeelne tromboosialane raamat. Meie raamat on mõeldud arstidele prakti- liseks abivahendiks igapäevatöös.
Meie eesmärgiks on tõsta meditsiinitöötajate ja elanike teadmisi trom- boosist ning tromboosi ennetamisest. On ju teada, et venoosne trombem- boolia on 60% ulatuses välditav seisund, selleks on vaja vaid teada, kes kuu- luvad riskirühma, ning rakendada õigeaegset profülaktikat.
Kellele, kui kaua ja mis puhul on näidustatud tromboosi profülaktika? Kuidas varfariinravil olevat patsienti operatsiooniks ette valmistada? Mil- line on rasedusaegse tromboosi risk ja kuidas seda vähendada? Milline on kopsuarteri trombemboolia kaasaegne diagnostika ja ravi? Nendele küsi- mustele leiate vastused meie raamatust.
Oleme püüdnud teha praktilist käsiraamatut, seetõttu põhinevad peatü- kid ravijuhistel, kliinilisi uuringuid ja statistikat on vähem kasutatud.
Raamatus on käsitletud arteriaalsest tromboosist ainult kodade virven- dusarütmiat. Arteriaalne tromboos on võrreldes venoosse tromboosiga leidnud enam kajastamist, seda ka eestikeelses kirjanduses ning seetõttu jätsime selle kõrvale.

Shopping Cart