Vene-eesti mullateaduse sõnastik

Väga heas seisus kasutatud raamat

2,99 

Käesolev sõnaraamat sisaldab ligikaudu 9000 oskussõna.
Sõnastikus esitatakse põhilised terminid järgmistelt aladelt: mullafüüsika, mullakeemia, mullabioloogia, agrokeemia, mullaviljakus, muldade genees, mullageograafia, muldade klassifikatsioon, muldade boniteerimine, mullamelioratsioon, mullatehnoloogia ja mullaerosioon.
Mullateaduse terminite kõrval on sõnastikus naaberteaduste, nagu geoloogia, sooteaduse, maaparanduse, keemia jm. sõnavara, mida mullandusalastes töödes kasutatakse.

Shopping Cart